Monday, 26 August 2013


ஆய கலைகள் 64
ஆய கலைகள் 64 பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் . இதுவரை ஏனோ அந்த 64 கலைகள் எது எது என்று தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் வரவில்லை. தற்செயலாக இணையத்தில் கிடைத்தது. அவற்றைத் தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன்.

01. எழுத்திலக்கணம் (அக்கரவிலக்கணம்)
02. எழுத்தாற்றல் (லிகிதம்)
03. கணிதம்
04. மறைநூல் (வேதம்)
05. தொன்மம் (புராணம்)
06. இலக்கணம் (வியாகரணம்)
07. நயனூல் (நீதி சாத்திரம்)
08. கணியம் (சோதிட சாத்திரம்)
09. அறநூல் (தரும சாத்திரம்)
10. ஓகநூல் (யோக சாத்திரம்)
11. மந்திர நூல் (மந்திர சாத்திரம்)
12. நிமித்திக நூல் (சகுன சாத்திரம்)
13. கம்மிய நூல் (சிற்ப சாத்திரம்)
14. மருத்துவ நூல் ( வைத்திய சாத்திரம்)
15. உறுப்பமைவு நூல் (உருவ சாத்திரம்)
16. மறவனப்பு (இதிகாசம்)
17. வனப்பு
18. அணிநூல் (அலங்காரம்)
19. மதுரமொழிவு (மதுரபாடணம்)
20. நாடகம்
21. நடம்
22. ஒலிநுட்ப அறிவு (சத்தப் பிரமம்)
23. யாழ் (வீணை)
24. குழல்
25. மதங்கம் (மிருதங்கம்)
26. தாளம்
27. விற்பயிற்சி (அத்திரவித்தை)
28. பொன் நோட்டம் (கனக பரீட்சை)
29. தேர்ப்பயிற்சி (ரத ப்ரீட்சை)
30. யானையேற்றம் (கச பரீட்சை)
31. குதிரையேற்றம் (அசுவ பரீட்சை)
32. மணிநோட்டம் (ரத்தின பரீட்சை)
33. நிலத்து நூல்/மண்ணியல் (பூமி பரீட்சை)
34. போர்ப்பயிற்சி (சங்கிராமவிலக்கணம்)
35. மல்லம் (மல்ல யுத்தம்)
36. கவர்ச்சி (ஆகருடணம்)
37. ஓட்டுகை (உச்சாடணம்)
38. நட்புப் பிரிப்பு (வித்துவேடணம்)
39. காமநூல் (மதன சாத்திரம்)
40. மயக்குநூல் (மோகனம்)
41. வசியம் (வசீகரணம்)
42. இதளியம் (ரசவாதம்)
43. இன்னிசைப் பயிற்சி (காந்தருவ வாதம்)
44. பிறவுயிர் மொழியறிகை (பைபீல வாதம்)
45. மகிழுறுத்தம் (கவுத்துக வாதம்)
46. நாடிப்பயிற்சி (தாது வாதம்)
47. கலுழம் (காருடம்)
48. இழப்பறிகை (நட்டம்)
49. மறைத்ததையறிதல் (முஷ்டி)
50. வான்புகவு (ஆகாயப் பிரவேசம்)
51. வான்செலவு (ஆகாய கமனம்)
52. கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல் (பரகாயப் பிரவேசம்)
53. தன்னுருக் கரத்தல் (அதிருசியம்)
54. மாயச்செய்கை (இந்திரசாலம்);
55. பெருமாயச்செய்கை (மகேந்திரசாலம்)
56. அழற்கட்டு (அக்கினித் தம்பனம்)
57. நீர்க்கட்டு (சலத்தம்பனம்)
58. வளிக்கட்டு (வாயுத்தம்பனம்)
59. கண்கட்டு (திருட்டித்தம்பனம்)
60. நாவுக்கட்டு (வாக்குத்தம்பனம்)
61. விந்துக்கட்டு (சுக்கிலத்தம்பனம்)
62. புதையற்கட்டு (கனனத்தம்பனம்)
63. வாட்கட்டு (கட்கத்தம்பனம்)
64. சூனியம் (அவத்தைப் பிரயோகம்)

Saturday, 24 August 2013

அன்பு உறவுகளே

உதவி கோரல்
 

புத்தகங்கள் சஞ்சிகைகள் சேகரிக்கும் தங்களுக்கு ஓர் அன்பான வேண்டுகோள்.
 

நான் இதுவரை 163 சிறுகதைகள் எழுதியுள்ளேன். இவற்றுள் 100 சிறுகதைகளைத் தொகுத்து 'புன்னியாமீன் கதைகள்' எனும் தனிப்புத்தகமொன்றை (இன்ஸா அல்லாஹ்) வெளியிடும் எண்ணம் எனக்குண்டு.

ஆனால் துரதிஸ்டமாக 1980களின் இறுதியில் வெளிவந்ந பல கதைகளை நான் இழந்துவிட்டேன். குறிப்பாக இந்தியாவிலிருந்து வெளிவரும் தாமரை, கலைமகள், தீபம் போன்ற இதழ்களில் வெளிவந்த பல கதைகளும் இலங்கையில் ஞாயிறு இதழ்களில் பிரசுரமான பல கதைகளும் என்னுடைய பழைய வீட்டில்: அடைமழையின் போது பின்புறமிருந்த வித்தல் (மண்மேடு) சரிந்ததினால் வீடு பாதிக்கப்பட்டு சிதைந்து விட்டன. இதனால் என் பல பொக்கிஸங்கள் அழிந்துவிட்டன.

அன்பு உறவுகளே

தங்கள் சேகரிப்பில் உள்ள பழைய இதழ்களில் என் கதைகளை நீங்கள் கண்டால் தயவு செய்து அதன் புகைப்படப் பிரதியொன்றை எனக்கு அனுப்பினால் மிகவும் நன்றிக்குரியவனாக இருப்பேன். இதை ஓர் உதவியாகவே கோருகின்றேன்.

எனது முகவரி
P.M. PUNIYAMEEN
14, UDATALAWINNA MADIGE,
UDATALAWINNA 20802
SRILANKA

கைபேசி எண்
OO94 77 633 7258
தயவுசெய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதனைப்பகிர்ந்து ஒத்ழைப்பைத் தாருங்கள்
நன்றி

அன்புடன்
புன்னியாமீன்